• Beste leden van BZ&PC en ouders van jeugdleden,

  Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in het clubhuis op woensdagavond 24 april 2024 vanaf 20.15 uur.

  Agenda ALV 24 april 2024

  • Opening door de voorzitter
  • Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 april 2023
  • Ingekomen stukken
  • Jaarverslagen 2023:

  -        Bestuur

  -        Penningmeester

  -        Kascommissie

  -        Polocommissie

  -        Synchroonzwemcommissie

  -        Zwemcommissie

  -        Sterrenplancommissie en Boppercommissie

  -        Bar- en Ontspanningscommissie

  • Benoeming kascontrolecommissie
  • Bestuursverkiezingen:

  Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester: J. Peek

  Kandidaat penningmeester: vacature

  Aftredend en herkiesbaar secretaris: D. Albregts

  Kandidaat namens synchroon: ad interim M. van der Wouden

  Kandidaat namens zwemmen: R. van den Bor

  Aftredend en niet herkiesbaar namens waterpolo: T. Swart

  Kandidaat namens waterpolo: S. Scheerder

  • Verhoging tarieven KNZB en financiĆ«le situatie BZ&PC
  • Vaststelling begroting 2024 en aanpassing contributie
  • Uitreiking prestatiebeker 2023 BZ&PC en speldjes jubilarissen in 2024
  • Bestuursmededelingen
  • Rondvraag en sluiting