• Sportiviteit en respect. Altijd bij BZ&PC.

  Als BZ&PC willen we dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te sporten. Een veilig sportklimaat binnen de vereniging begint met een sportieve en respectvolle omgang met en houding naar elkaar. Om ervoor te kunnen zorgen dat ieder op zijn of haar niveau kan presteren en met plezier kan sporten, is het noodzakelijk sportiviteit en respect een vaste plek binnen onze vereniging te geven. Wees sportief en toon respect. Altijd bij BZ&PC.

  Om het veilige sportklimaat bij onze vereniging te ondersteunen heeft BZ&PC een aantal gedragsregels opgesteld, die verwoorden hoe wij sporten en met elkaar en onze omgeving omgaan:

  • We behandelen elkaar en onze omgeving met respect. Dit wil zeggen: ons team, de tegenstander, officials, onze coaches en trainers, en alle vrijwilligers van de club;
  • We gedragen ons in het zwembad en bij andere verenigingen fatsoenlijk en gebruiken fatsoenlijke taal;
  • We houden rekening met een ander en tonen respect voor andermans grenzen, privacy en eigendommen;
  • We discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk en prestaties;
  • We tonen ons sportief in het spel, tijdens de wedstrijd en in de training, en houden ons aan de regels;
  • We gaan netjes om met onze accommodatie en die van andere verenigingen, en met het materiaal van de club;
  • We komen op tijd, melden ons zo nodig af, en verdelen de taken die bij een team of afdeling liggen;
  • We vertonen geen ongewenst gedrag, zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie of seksueel overschrijdend gedrag;
  • Bij BZ&PC wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar en zijn drugs niet toegestaan.

  Wij gaan ervanuit dat iedere BZ’er zich aan deze regels houdt, deze uitstraalt, en een ander erop aanspreekt als die dat niet doet. Ook gaan wij ervanuit dat ouders van jeugdleden deze regels respecteren en navolgen. Positief supporteren wordt altijd gewaardeerd!

  Het bestuur kan conform de statuten maatregelen nemen tegen personen die zich hier niet aan houden.

  Vertrouwenspersoon

  Wanneer er toch sprake is van ongewenst gedrag, zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of seksueel overschrijdend gedrag, en je voelt niet dat je dit veilig in je directe omgeving of bij het bestuur kwijt kunt, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van BZ&PC:

  -      Connie Peek, via vcp@bzpc-bodegraven.nl of 06-23971590

  -      Nico Dijkshoorn, via vcp@bzpc-bodegraven.nl of 06-26382056.