• Lidmaatschap

 • Aanmelden
  Aanmelden voor BZ&PC kan schriftelijk bij het bestuurssecretariaat (Zwanebloem 4, 2811 RH Reeuwijk), via bestuur@bzpc-bodegraven.nl of het inschrijfformulier.
  Ook kan je vrijblijvend een training bijwonen of meedoen. Kijk hiervoor bij de informatie van de afdelingen.

  Opzeggen
  Opzeggen van het BZ&PC-lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het bestuurssecretariaat (Zwanebloem 4, 2811 RH Reeuwijk) of via bestuur@bzpc-bodegraven.nl. Na ontvangst wordt de afmelding bekrachtigd per de eerste van de maand, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

  Contributie
  Voor vragen of informatie over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de vereniging, John Peek via penningmeester@bzpc-bodegraven.nl.

  Automatische incasso
  Contributie betalen via automatische incasso scheelt de penningmeester veel werk. Vul daarom het  Formulier Automatische Incasso in en betaal ook via automatische incasso.

  Contributie-overzicht per 1.07.2020

  Leden t/m 7 jaar

  € 22,00 per maand

  Leden van 8 t/m 11 jaar

  € 26,10 per maand

  Leden van 12 t/m 17 jaar

  € 29,45 per maand

  Leden van 18 jaar en ouder

  € 35,35 per maand

  Sterrenplan

   € 7,15 per maand

  Leden, niet actief

   € 25,00 per jaar

  Donateurs + Clubblad

   € 25,00 per jaar

   Bankrekeningnummer BZ&PC NL37RABO0308846710